Alm. kalender for årene:

851, 946, 1041, 1383, 1478, 1573

1668

1761, 1818

Kalender nr. 01 alm. <Tilbage>

Januar

Februar

Marts

To

1

Nytår

1

Fastelavn

1

Midfaste

Fr

2

Ma

2

Kyndelmisse

Ma

2

3

Ti

3

Hvide tirsdag

Ti

3

4

S. e. N

On

4

Aske onsdag

On

4

Ma

5

To

5

To

5

Ti

6

Hellig 3 konger

Fr

6

Fr

6

On

7

7

7

To

8

8

1. s. i fasten

8

5. s. i fasten

Fr

9

Ma

9

Ma

9

40 Riddere

10

Ti

10

Ti

10

11

1. s. e. H3k

On

11

Tamperdag

On

11

Ma

12

To

12

To

12

Ti

13

Fr

13

Fr

13

On

14

14

14

To

15

15

2.s.i fasten

15

Palme Søndag

Fr

16

Ma

16

Ma

16

17

Ti

17

Ti

17

18

Septuagesima

On

18

On

18

Ma

19

To

19

To

19

Skærtorsdag

Ti

20

Fr

20

Fr

20

Langfredag

On

21

21

21

To

22

22

3.s.i f., Peders stol

22

Påskedag

Fr

23

Ma

23

Ma

23

2. Påskedag

24

Ti

24

Ti

24

25

Sexagesima

On

25

On

25

Mariæ bebudelse

Ma

26

To

26

To

26

Ti

27

Fr

27

Fr

27

On

28

28

28

To

29

29

1. s. e. påske

Fr

30

Ma

30

31

Ti

31

 

 <Tilbage>

April

Maj

Juni

On

1

Fr

1

Ma

1

To

2

2

Ti

2

Fr

3

3

6. s. e. påske

On

3

4

Ma

4

To

4

5

2. s. e. påske

Ti

5

Fr

5

Ma

6

On

6

6

Ti

7

To

7

7

3. s. e. Trinitatis

On

8

Fr

8

Ma

8

To

9

9

Ti

9

Fr

10

10

Pinsedag

On

10

11

Ma

11

2. pinsedag

To

11

12

3. s. e. påske

Ti

12

Fr

12

Ma

13

On

13

Tamperdag

13

Ti

14

To

14

14

4. s. e. Trinitatis

On

15

Fr

15

Ma

15

To

16

16

Ti

16

Fr

17

Bededag

17

Trinitatis

On

17

18

Ma

18

To

18

19

4. s. e. påske

Ti

19

Fr

19

Ma

20

On

20

20

Ti

21

Flyttedag

To

21

Kr. Legemfart

21

5. s. e. Trinitatis

On

22

Fr

22

Ma

22

To

23

23

Ti

23

Fr

24

24

1. s. e. Trinitatis

On

24

Sct. Hans

25

Ma

25

To

25

26

5. s. e. påske

Ti

26

Fr

26

Ma

27

On

27

27

Syvsoverdag

Ti

28

To

28

28

6. s. e. Trinitatis

On

29

Fr

29

Ma

29

To

30

Kr. Himmelfart

30

Ti

30

31

2. s. e. Trinitatis

 

 <Tilbage>

Juli

August

September

On

1

1

Ti

1

To

2

Mariæ begelse

2

11. s. e. Trinitatis

On

2

Fr

3

Ma

3

To

3

4

Ti

4

Fr

4

5

7. s. e. Trinitatis

On

5

5

Ma

6

To

6

6

16. s. e. Trinitatis

Ti

7

Fr

7

Ma

7

On

8

8

Ti

8

To

9

9

12. s. e. Trinitatis

On

9

Fr

10

Ma

10

To

10

11

Ti

11

Fr

11

12

8. s. e. Trinitatis

On

12

12

Ma

13

To

13

13

17. s. e. Trinitatis

Ti

14

Fr

14

Ma

14

On

15

15

Ti

15

To

16

16

13. s. e. Trinitatis

On

16

Tamperdag

Fr

17

Ma

17

To

17

18

Ti

18

Fr

18

19

9. s. e. Trinitatis

On

19

19

Ma

20

To

20

20

18. s. e. Trinitatis

Ti

21

Fr

21

Ma

21

On

22

22

Ti

22

To

23

23

14. s. e. Trinitatis

On

23

Fr

24

Ma

24

To

24

25

Ti

25

Fr

25

26

10. s. e. Trinitatis

On

26

26

Ma

27

To

27

27

19. s. e. Trinitatis

Ti

28

Fr

28

Ma

28

On

29

29

Ti

29

Sct. Michael

To

30

30

15. s. e. Trinitatis

On

30

Fr

31

Ma

31

 

 <Tilbage>

Oktober

November

December

To

1

1

A. Helgen, 24. s.e.T

Ti

1

Fr

2

Ma

2

On

2

3

Ti

3

To

3

4

20. s. e. Trinitatis

On

4

Fr

4

Ma

5

To

5

5

Ti

6

Fr

6

6

2. s. i advent

On

7

7

Ma

7

To

8

8

25. s. e. Trinitatis

Ti

8

Fr

9

Ma

9

On

9

10

Ti

10

To

10

11

21. s. e. Trinitatis

On

11

Morten Bisp

Fr

11

Ma

12

To

12

12

Ti

13

Fr

13

13

3. s. i advent

On

14

14

Ma

14

To

15

15

26. s. e. Trinitatis

Ti

15

Fr

16

Ma

16

On

16

17

Ti

17

To

17

18

22. s. e. Trinitatis

On

18

Fr

18

Ma

19

To

19

19

Ti

20

Flyttedag

Fr

20

20

4. s. i advent

On

21

21

Ma

21

To

22

22

27. s. e. Trinitatis

Ti

22

Fr

23

Ma

23

On

23

24

Ti

24

To

24

25

23. s. e. Trinitatis

On

25

Fr

25

Juledag

Ma

26

To

26

26

Sct. Stephan

Ti

27

Fr

27

27

ndag i jul og nytår

On

28

28

Ma

28

To

29

29

1. s. i advent

Ti

29

Fr

30

Ma

30

On

30

31

To

31

<Tilbage>