Kalender for skudårene:

604, 1136

-

kalender01s

Januar

Februar

Marts

On

1

Nytår

1

1

Midfaste

To

2

2

Fastelavn, Kyndelm.

Ma

2

Fr

3

Ma

3

Ti

3

4

Ti

4

Hvide tirsdag

On

4

5

S. e. nytår

On

5

Aske onsdag

To

5

Ma

6

Hellig 3 konger

To

6

Fr

6

Ti

7

Fr

7

7

On

8

8

8

5. s. i fasten

To

9

9

1. s. i fasten

Ma

9

40 Riddere

Fr

10

Ma

10

Ti

10

11

Ti

11

On

11

12

1. s. e. H3k

On

12

To

12

Ma

13

To

13

Fr

13

Ti

14

Fr

14

14

On

15

15

15

Palme søndag

To

16

16

2. s. i fasten

Ma

16

Fr

17

Ma

17

Ti

17

18

Ti

18

On

18

19

Septuagesima

On

19

To

19

Skærtorsdag

Ma

20

To

20

Fr

20

Langfredag

Ti

21

Fr

21

21

On

22

22

Peders stol

22

Påskedag

To

23

23

3. s. i fasten

Ma

23

2. påskedag

Fr

24

Ma

24

Ti

24

25

Ti

25

On

25

Mariæ bebudelse

26

Sexagesima

On

26

To

26

Ma

27

To

27

Fr

27

Ti

28

Fr

28

28

On

29

29

29

1. s. e. påske

To

30

Ma

30

Fr

31

Ti

31

 

<Tilbage>

April

Maj

Juni

On

1

Fr

1

Ma

1

To

2

2

Ti

2

Fr

3

3

6. s. e. påske

On

3

4

Ma

4

To

4

5

2. s. e. påske

Ti

5

Fr

5

Ma

6

On

6

6

Ti

7

To

7

7

3. s. e. Trin.

On

8

Fr

8

Ma

8

To

9

9

Ti

9

Fr

10

10

Pinsedag

On

10

11

Ma

11

2. pinsedag

To

11

12

3. s. e. påske

Ti

12

Fr

12

Ma

13

On

13

Tamperdag

13

Ti

14

To

14

14

4. s. e. Trin.

On

15

Fr

15

Ma

15

To

16

16

Ti

16

Fr

17

Bededag

17

Trinitatis

On

17

18

Ma

18

To

18

19

4. s. e. påske

Ti

19

Fr

19

Ma

20

On

20

20

Ti

21

Flyttedag

To

21

Kr. legemfart

21

5. s. e. Trin.

On

22

Fr

22

Ma

22

To

23

23

Ti

23

Fr

24

24

1. s. e. Trin.

On

24

Sct. Hans

25

Ma

25

To

25

26

5. s. e. påske

Ti

26

Fr

26

Ma

27

On

27

27

Syvsoverdag

Ti

28

To

28

28

6. s. e. Trin.

On

29

Fr

29

Ma

29

To

30

Kr. Himmelfart

30

Ti

30

31

2. s. e. Trin.

<Tilbage>

 

Juli

August

September

On

1

1

Ti

1

To

2

Mariæ besøgelsesdag

2

11. s. e. Trin.

On

2

Fr

3

Ma

3

To

3

4

Ti

4

Fr

4

5

7. s. e. Trin.

On

5

5

Ma

6

To

6

6

16. s. e. Trin.

Ti

7

Fr

7

Ma

7

On

8

8

Ti

8

To

9

9

12. s. e. Trin.

On

9

Fr

10

Ma

10

To

10

11

Ti

11

Fr

11

12

8. s. e. Trin.

On

12

12

Ma

13

To

13

13

17. s. e. Trin.

Ti

14

Fr

14

Ma

14

On

15

15

Ti

15

To

16

16

13. s. e. Trin.

On

16

Tamperdag

Fr

17

Ma

17

To

17

18

Ti

18

Fr

18

19

9. s. e. Trin.

On

19

19

Ma

20

To

20

20

18. s. e. Trin.

Ti

21

Fr

21

Ma

21

On

22

22

Ti

22

To

23

23

14. s. e. Trin.

On

23

Fr

24

Ma

24

To

24

25

Ti

25

Fr

25

26

10. s. e. Trin.

On

26

26

Ma

27

To

27

27

19. s. e. Trin.

Ti

28

Fr

28

Ma

28

On

29

29

Ti

29

Sct. Michael

To

30

30

15. s. e. Trin.

On

30

Fr

31

Ma

31

<Tilbage>

 

Oktober

November

December

To

1

1

24. s.e.Trin.,Al. H.

Ti

1

Fr

2

Ma

2

On

2

3

Ti

3

To

3

4

20. s. e. Trin.

On

4

Fr

4

Ma

5

To

5

5

Ti

6

Fr

6

6

2. s. i advent

On

7

7

Ma

7

To

8

8

25. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

9

Ma

9

On

9

10

Ti

10

To

10

11

21. s. e. Trin.

On

11

Morten Bisp

Fr

11

Ma

12

To

12

12

Ti

13

Fr

13

13

3. s. i advent

On

14

14

Ma

14

To

15

15

26. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

16

Ma

16

On

16

Tamperdag

17

Ti

17

To

17

18

22. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

19

To

19

19

Ti

20

Flyttedag

Fr

20

20

4. s. i advent

On

21

21

Ma

21

To

22

22

27. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

23

Ma

23

On

23

24

Ti

24

To

24

25

23. s. e. Trin.

On

25

Fr

25

Juledag

Ma

26

To

26

26

Sct. Stephan

Ti

27

Fr

27

27

s. i jul og nytår

On

28

28

Ma

28

To

29

29

1. s. i advent

Ti

29

Fr

30

Ma

30

On

30

31

To

31

 

<Tilbage> Hjem