Alm kalender for årene:

699, 783, 794, 878, 973, 1231, 1315,1326, 1410, 1421, 1505

-

1845, 1913

Kalender02a

Januar

Februar

Marts

On

1

Nytår

1

1

To

2

2

Fastelavn, Kyndelmisse

2

Midfaste

Fr

3

Ma

3

Ma

3

4

Ti

4

Hvide tirsdag

Ti

4

5

S. e. Nytår

On

5

Aske onsdag

On

5

Ma

6

Hellig 3 konger

To

6

To

6

Ti

7

Fr

7

Fr

7

On

8

8

8

To

9

9

1. s. i fasten

9

5. s.i f., 40 Riddere

Fr

10

Ma

10

Ma

10

11

Ti

11

Ti

11

12

1. s. e. H3k.

On

12

Tamperdag

On

12

Ma

13

To

13

To

13

Ti

14

Fr

14

Fr

14

On

15

15

15

To

16

16

2. s. i fasten

16

Palme søndag

Fr

17

Ma

17

Ma

17

18

Ti

18

Ti

18

19

Septuagesima

On

19

On

19

Ma

20

To

20

To

20

Skærtorsdag

Ti

21

Fr

21

Fr

21

Langfredag

On

22

22

Peders stol

22

To

23

23

3. s. i fasten

23

Påskedag

Fr

24

Ma

24

Ma

24

2. påskedag

25

Ti

25

Ti

25

Mariæ bebudelse

26

Sexagesima

On

26

On

26

Ma

27

To

27

To

27

Ti

28

Fr

28

Fr

28

On

29

29

To

30

30

1. s. e. påske

Fr

31

Ma

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ti

1

To

1

Kr. himmelfart

1

2. s. e. Trin.

On

2

Fr

2

Ma

2

To

3

3

Ti

3

Fr

4

4

6. s. e. påske

On

4

5

Ma

5

To

5

6

2. s. e. påske

Ti

6

Fr

6

Ma

7

On

7

7

Ti

8

To

8

8

3. s. e. Trin.

On

9

Fr

9

Ma

9

To

10

10

Ti

10

Fr

11

11

Pinsedag

On

11

12

Ma

12

2. pinsedag

To

12

13

3. s. e. påske

Ti

13

Fr

13

Ma

14

On

14

Tamperdag

14

Ti

15

Flyttedag

To

15

15

4. s. e. Trin.

On

16

Fr

16

Ma

16

To

17

17

Ti

17

Fr

18

Bededag

18

Trinitatis

On

18

19

Ma

19

To

19

20

4. s e. påske

Ti

20

Fr

20

Ma

21

On

21

21

Ti

22

To

22

kr. legemfart

22

5. s. e. Trin.

On

23

Fr

23

Ma

23

To

24

24

Ti

24

Sct. Hans

Fr

25

25

1. s. e. Trin.

On

25

26

Ma

26

To

26

27

5. s. e. påske

Ti

27

Fr

27

Syvsoverdag

Ma

28

On

28

28

Ti

29

To

29

29

6. s. e. Trin.

On

30

Fr

30

Ma

30

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ti

1

Fr

1

Ma

1

On

2

Mariæ besøgelse

2

Ti

2

To

3

3

11. s. e. Trin.

On

3

Fr

4

Ma

4

To

4

5

Ti

5

Fr

5

6

7. s. e. Trin.

On

6

6

Ma

7

To

7

7

16. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

8

Ma

8

On

9

9

Ti

9

To

10

10

12. s. e. Trin.

On

10

Fr

11

Ma

11

To

11

12

Ti

12

Fr

12

13

8. s. e. Trin.

On

13

13

Ma

14

To

14

14

17. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

15

Ma

15

On

16

16

Ti

16

To

17

17

13. s. e. Trin.

On

17

Tamperdag

Fr

18

Ma

18

To

18

19

Ti

19

Fr

19

20

9. s. e. Trin.

On

20

20

Ma

21

To

21

21

18. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

22

Ma

22

On

23

23

Ti

23

To

24

24

14. s. e. Trin.

On

24

Fr

25

Ma

25

To

25

26

Ti

26

Fr

26

27

10. s. e. Trin.

On

27

27

Ma

28

To

28

28

19. s. e. Trin.

Ti

29

Fr

29

Ma

29

Sct. Michael

On

30

30

Ti

30

To

31

31

15. s. e. Trin.

 Tilbage

 

Oktober

November

December

On

1

1

Alle Helgen

Ma

1

To

2

2

24. s. e. Trin.

Ti

2

Fr

3

Ma

3

On

3

4

Ti

4

To

4

5

20. s. e. Trin.

On

5

Fr

5

Ma

6

To

6

6

Ti

7

Fr

7

7

2. s. i advent

On

8

8

Ma

8

To

9

9

25. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

10

Ma

10

On

10

11

Ti

11

Morten Bisp

To

11

12

21. s. e. Trin.

On

12

Fr

12

Ma

13

To

13

13

Ti

14

Fr

14

14

3. s. i advent

On

15

15

Ma

15

To

16

16

26. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

17

Ma

17

On

17

Tamperdag

18

Ti

18

To

18

19

22. s. e. Trin.

On

19

Fr

19

Ma

20

To

20

20

Ti

21

Flyttedag

Fr

21

21

4. s. i advent

On

22

22

Ma

22

To

23

23

27. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

24

Ma

24

On

24

25

Ti

25

To

25

Juledag

26

23. s. e. Trin.

On

26

Fr

26

Sct. Stephan

Ma

27

To

27

27

Ti

28

Fr

28

28

s. i jul og nytår

On

29

29

Ma

29

To

30

30

1. s. i advent

Ti

30

Fr

31

On

31

 Tilbage Hjem