Kalender for skudårene:

832, 916, 1364, 1448

1940

Kalender03s

Januar

Februar

Marts

Ma

1

Nytår

To

1

Fr

1

Ti

2

Fr

2

Kyndelmisse

2

On

3

3

3

Midfaste

To

4

4

Fastelavn

Ma

4

Fr

5

Ma

5

Ti

5

6

Hellig 3 konger

Ti

6

Hvide tirsdag

On

6

7

1. s. e. H3k.

On

7

Aske onsdag

To

7

Ma

8

To

8

Fr

8

Ti

9

Fr

9

9

40 Riddere

On

10

10

10

5. s. i fasten

To

11

11

1. s. i fasten

Ma

11

Fr

12

Ma

12

Ti

12

13

Ti

13

On

13

14

2. s. e. H3k.

On

14

To

14

Ma

15

To

15

Fr

15

Ti

16

Fr

16

16

On

17

17

17

Palme søndag

To

18

18

2. s. i fasten

Ma

18

Fr

19

Ma

19

Ti

19

20

Ti

20

On

20

21

Septuagesima

On

21

To

21

Skærtorsdag

Ma

22

To

22

Peders stol

Fr

22

Langfredag

Ti

23

Fr

23

23

On

24

24

24

Påskedag

To

25

25

3. s. i fasten

Ma

25

2. påsked., Mariæ b.

Fr

26

Ma

26

Ti

26

27

Ti

27

On

27

28

Sexagesima

On

28

To

28

Ma

29

To

29

Fr

29

Ti

30

30

On

31

31

1. s. e. påske

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ma

1

On

1

1

Ti

2

To

2

Kr. Himmelfart

2

2. s. e. Trin.

On

3

Fr

3

Ma

3

To

4

4

Ti

4

Fr

5

5

6. s. e. påske

On

5

6

Ma

6

To

6

7

2. s. e. påske

Ti

7

Fr

7

Ma

8

On

8

8

Ti

9

To

9

9

3. s. e. Trin.

On

10

Fr

10

Ma

10

To

11

11

Ti

11

Fr

12

12

Pinsedag

On

12

13

Ma

13

2. pinsedag

To

13

14

3. s. e. påske

Ti

14

Fr

14

Ma

15

On

15

15

Ti

16

Flyttedag

To

16

Tamperdag

16

4. s. e. Trin.

On

17

Fr

17

Ma

17

To

18

18

Ti

18

Fr

19

Bededag

19

Trinitatis

On

19

20

Ma

20

To

20

21

4. s. e. påske

Ti

21

Fr

21

Ma

22

On

22

22

Ti

23

To

23

Kr. legemfart

23

5. s. e. Trin.

On

24

Fr

24

Ma

24

Sct. Hans

To

25

25

Ti

25

Fr

26

26

1. s. e. Trin.

On

26

27

Ma

27

To

27

Syvsoverdag

28

5. s. e. påske

Ti

28

Fr

28

Ma

29

On

29

29

Ti

30

To

30

30

6. s. e. Trin.

Fr

31

Tilbage

 

Juli

August

September

Ma

1

To

1

1

15. s. e. Trin.

Ti

2

Mariæ besøgelse

Fr

2

Ma

2

On

3

3

Ti

3

To

4

4

11. s. e. Trin.

On

4

Fr

5

Ma

5

To

5

6

Ti

6

Fr

6

7

7. s. e. Trin.

On

7

7

Ma

8

To

8

8

16. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

9

Ma

9

On

10

10

Ti

10

To

11

11

12. s. e. Trin.

On

11

Fr

12

Ma

12

To

12

13

Ti

13

Fr

13

14

8. s. e. Trin.

On

14

14

Ma

15

To

15

15

17. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

16

Ma

16

On

17

17

Ti

17

To

18

18

13. s. e. Trin.

On

18

Tamperdag

Fr

19

Ma

19

To

19

20

Ti

20

Fr

20

21

9. s. e. Trin.

On

21

21

Ma

22

To

22

22

18. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

23

Ma

23

On

24

24

Ti

24

To

25

25

14. s. e. Trin.

On

25

Fr

26

Ma

26

To

26

27

Ti

27

Fr

27

28

10. s. e. Trin.

On

28

28

Ma

29

To

29

29

19.s.e.T., St. Michl.

Ti

30

Fr

30

Ma

30

On

31

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ti

1

Fr

1

Alle Helgen

1

1. s. i advent

On

2

2

Ma

2

To

3

3

24. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

4

Ma

4

On

4

5

Ti

5

To

5

6

20. s. e. Trin.

On

6

Fr

6

Ma

7

To

7

7

Ti

8

Fr

8

8

2. s. i advent

On

9

9

Ma

9

To

10

10

25. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

11

Ma

11

Morten Bisp

On

11

12

Ti

12

To

12

13

21. s. e. Trin.

On

13

Fr

13

Ma

14

To

14

14

Ti

15

Flyttedag

Fr

15

15

3. s. i advent

On

16

16

Ma

16

To

17

17

26. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

18

Ma

18

On

18

Tamperdag

19

Ti

19

To

19

20

22. s. e. Trin.

On

20

Fr

20

Ma

21

To

21

21

Ti

22

Fr

22

22

4. s. i advent

On

23

23

Ma

23

To

24

24

27. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

25

Ma

25

On

25

Juledag

26

Ti

26

To

26

Sct. Stephan

27

23. s. e. Trin.

On

27

Fr

27

Ma

28

To

28

28

Ti

29

Fr

29

29

S. i jul og nytår

On

30

30

Ma

30

To

31

Ti

31

 Tilbage Hjem