Kalender for skudårene:

680, 764, 848, 1212, 1296, 1380

Kalender04s

Januar

Februar

Marts

1

Nytår

On

1

To

1

Ma

2

To

2

Kyndelmisse

Fr

2

Ti

3

Fr

3

3

On

4

4

4

Midfaste

To

5

5

Fastelavn

Ma

5

Fr

6

Hellig 3 konger

Ma

6

Ti

6

7

Ti

7

Hvide tirsdag

On

7

8

1. s. e. H3k.

On

8

Aske onsdag

To

8

Ma

9

To

9

Fr

9

40 Riddere

Ti

10

Fr

10

10

On

11

11

11

5. s. i fasten

To

12

12

1. s. i fasten

Ma

12

Fr

13

Ma

13

Ti

13

14

Ti

14

On

14

15

2. s. e. H3k.

On

15

Tamperdag

To

15

Ma

16

To

16

Fr

16

Ti

17

Fr

17

17

On

18

18

18

Palme søndsg

To

19

19

2. s. i fasten

Ma

19

Fr

20

Ma

20

Ti

20

21

Ti

21

On

21

22

Septuagesima

On

22

Peders stol

To

22

Skærtorsdag

Ma

23

To

23

Fr

23

Langfredag

Ti

24

Fr

24

24

On

25

25

25

Påskedag, Mariæ b.

To

26

26

3. s. i fasten

Ma

26

2. påskedag

Fr

27

Ma

27

Ti

27

28

Ti

28

On

28

29

Sexagesima

On

29

To

29

Ma

30

Fr

30

Ti

31

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

1

1. s. e. påske

Ti

1

Fr

1

Ma

2

On

2

2

Ti

3

To

3

Kr. Himmelfart

3

2. s. e. Trin.

On

4

Fr

4

Ma

4

To

5

5

Ti

5

Fr

6

6

6. s. e. påske

On

6

7

Ma

7

To

7

8

2. s. e. påske

Ti

8

Fr

8

Ma

9

On

9

9

Ti

10

To

10

10

3. s. e. Trin.

On

11

Fr

11

Ma

11

To

12

12

Ti

12

Fr

13

13

Pinsedag

On

13

14

Ma

14

2. pinsedag

To

14

15

3. s. e. påske

Ti

15

Fr

15

Ma

16

On

16

Tamperdag

16

Ti

17

Flyttedag

To

17

17

4. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

18

To

19

19

Ti

19

Fr

20

Bededag

20

Trinitatis

On

20

21

Ma

21

To

21

22

4. s. e. påske

Ti

22

Fr

22

Ma

23

On

23

23

Ti

24

To

24

Kr. legemfart

24

5. s.e.T., Sct. Hans

On

25

Fr

25

Ma

25

To

26

26

Ti

26

Fr

27

27

1. s. e. Trin.

On

27

Syvsoverdag

28

Ma

28

To

28

29

5. s. e. påske

Ti

29

Fr

29

Ma

30

On

30

30

To

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

1

6. s. e. Trin.

On

1

1

Ma

2

Mariæ besøgelse

To

2

2

15. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

3

Ma

3

On

4

4

Ti

4

To

5

5

11. s. e. Trin.

On

5

Fr

6

Ma

6

To

6

7

Ti

7

Fr

7

8

7. s. e. Trin.

On

8

8

Ma

9

To

9

9

16. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

10

Ma

10

On

11

11

Ti

11

To

12

12

12. s. e. Trin.

On

12

Fr

13

Ma

13

To

13

14

Ti

14

Fr

14

15

8. s. e. Trin.

On

15

15

Ma

16

To

16

16

17. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

17

Ma

17

On

18

18

Ti

18

To

19

19

13. s. e. Trin.

On

19

Tamperdag

Fr

20

Ma

20

To

20

21

Ti

21

Fr

21

22

9. s. e. Trin.

On

22

22

Ma

23

To

23

23

18. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

24

Ma

24

On

25

25

Ti

25

To

26

26

14. s. e. Trin.

On

26

Fr

27

Ma

27

To

27

28

Ti

28

Fr

28

29

10. s. e. Trin.

On

29

29

Sct. Michael

Ma

30

To

30

30

19. s. e. Trin.

Ti

31

Fr

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ma

1

To

1

Alle Helgen

1

Ti

2

Fr

2

2

1. s. i advent

On

3

3

Ma

3

To

4

4

24. s. e. Trin.

Ti

4

Fr

5

Ma

5

On

5

6

Ti

6

To

6

7

20. s. e. Trin.

On

7

Fr

7

Ma

8

To

8

8

Ti

9

Fr

9

9

2. s. i advent

On

10

10

Ma

10

To

11

11

25. s.e.T.,Morten Bisp

Ti

11

Fr

12

Ma

12

On

12

13

Ti

13

To

13

14

21. s. e. Trin.

On

14

Fr

14

Ma

15

To

15

15

Ti

16

Flyttedag

Fr

16

16

3. s. i advent

On

17

17

Ma

17

To

18

18

26. s. e. Trin.

Ti

18

Fr

19

Ma

19

On

19

Tamperdag

20

Ti

20

To

20

21

22. s. e. Trin.

On

21

Fr

21

Ma

22

To

22

22

Ti

23

Fr

23

23

4. s. i advent

On

24

24

Ma

24

To

25

25

27. s. e. Trin.

Ti

25

Juledag

Fr

26

Ma

26

On

26

Sct. Stephan

27

Ti

27

To

27

28

23. s. e. Trin.

On

28

Fr

28

Ma

29

To

29

29

Ti

30

Fr

30

30

s. i jul og nytår

On

31

Ma

31

 Tilbage Hjem