Kalender for skudårene:

620, 704, 788, 872, 1152, 1236, 1320, 1404

1684

2092

Kalender09s

Januar

Februar

Marts

Ti

1

Nytår

Fr

1

1

On

2

2

Kyndelmisse

2

3. s. i fasten

To

3

3

Sexagesima

Ma

3

Fr

4

Ma

4

Ti

4

5

Ti

5

On

5

6

Hellig 3 konger

On

6

To

6

Ma

7

To

7

Fr

7

Ti

8

Fr

8

8

On

9

9

9

Midfaste, 40 Riddere

To

10

10

Fastelavn

Ma

10

Fr

11

Ma

11

Ti

11

12

Ti

12

Hvide tirsdag

On

12

13

1. s. e. H3k.

On

13

Aske onsdag

To

13

Ma

14

To

14

Fr

14

Ti

15

Fr

15

15

On

16

16

16

5. s. i fasten

To

17

17

1. s. i fasten

Ma

17

Fr

18

Ma

18

Ti

18

19

Ti

19

On

19

20

2. s. e. H3k.

On

20

Tamperdag

To

20

Ma

21

To

21

Fr

21

Ti

22

Fr

22

Peders stol

22

On

23

23

23

Palme søndag

To

24

24

2. s. i fasten

Ma

24

Fr

25

Ma

25

Ti

25

Mariæ bebudelse

26

Ti

26

On

26

27

Septuagesima

On

27

To

27

Skærtorsdag

Ma

28

To

28

Fr

28

Langfredag

Ti

29

Fr

29

29

On

30

30

Påskedag

To

31

Ma

31

2. påskedag

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ti

1

To

1

1

1. s. e. Trin.

On

2

Fr

2

Ma

2

To

3

3

Ti

3

Fr

4

4

5. s. e. påske

On

4

5

Ma

5

To

5

6

1. s. e. påske

Ti

6

Fr

6

Ma

7

On

7

7

Ti

8

To

8

Kr. Himmelfart

8

2. s. e. Trin.

On

9

Fr

9

Ma

9

To

10

10

Ti

10

Fr

11

11

6. s. e. påske

On

11

12

Ma

12

To

12

13

2. s. e. påske

Ti

13

Fr

13

Ma

14

On

14

14

Ti

15

Flyttedag

To

15

15

3. s. e. Trin.

On

16

Fr

16

Ma

16

To

17

17

Ti

17

Fr

18

18

Pinsedag

On

18

19

Ma

19

2. pinsedag

To

19

20

3. s. e. påske

Ti

20

Fr

20

Ma

21

On

21

Tamperdag

21

Ti

22

To

22

22

4. s. e. Trin.

On

23

Fr

23

Ma

23

To

24

24

Ti

24

Sct. Hans

Fr

25

Bededag

25

Trinitatis

On

25

26

Ma

26

To

26

27

4. s. e. påske

Ti

27

Fr

27

Syv soverdag

Ma

28

On

28

28

Ti

29

To

29

Kr. Legemfart

29

5. s. e. Trin.

On

30

Fr

30

Ma

30

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ti

1

Fr

1

Ma

1

On

2

Mariæ besøgelse

2

Ti

2

To

3

3

10. s. e. Trin.

On

3

Fr

4

Ma

4

To

4

5

Ti

5

Fr

5

6

6. s. e. Trin.

On

6

6

Ma

7

To

7

7

15. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

8

Ma

8

On

9

9

Ti

9

To

10

10

11. s. e. Trin.

On

10

Fr

11

Ma

11

To

11

12

Ti

12

Fr

12

13

7. s. e. Trin.

On

13

13

Ma

14

To

14

14

16. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

15

Ma

15

On

16

16

Ti

16

To

17

17

12. s. e. Trin.

On

17

Tamperdag

Fr

18

Ma

18

To

18

19

Ti

19

Fr

19

20

8. s. e. Trin.

On

20

20

Ma

21

To

21

21

17. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

22

Ma

22

On

23

23

Ti

23

To

24

24

13. s. e. Trin.

On

24

Fr

25

Ma

25

To

25

26

Ti

26

Fr

26

27

9. s. e. Trin.

On

27

27

Ma

28

To

28

28

18. s. e. Trin.

Ti

29

Fr

29

Ma

29

Sct. Michael

On

30

30

Ti

30

To

31

31

14. s. e. Trin.

 Tilbage

 

Oktober

November

December

On

1

1

Alle Helgen

Ma

1

To

2

2

23. s. e. Trin.

Ti

2

Fr

3

Ma

3

On

3

4

Ti

4

To

4

5

19. s. e. Trin.

On

5

Fr

5

Ma

6

To

6

6

Ti

7

Fr

7

7

2. s. i advent

On

8

8

Ma

8

To

9

9

24. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

10

Ma

10

On

10

11

Ti

11

Morten Bisp

To

11

12

20. s. e. Trin.

On

12

Fr

12

Ma

13

To

13

13

Ti

14

Fr

14

14

3. s. i advent

On

15

15

Ma

15

To

16

16

25. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

17

Ma

17

On

17

Tamperdag

18

Ti

18

To

18

19

21. s. e. Trin.

On

19

Fr

19

Ma

20

To

20

20

Ti

21

Flyttedag

Fr

21

21

4. s. i advent

On

22

22

Ma

22

To

23

23

26. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

24

Ma

24

On

24

25

Ti

25

To

25

Juledag

26

22. s. e. Trin.

On

26

Fr

26

Sct. Stephan

Ma

27

To

27

27

Ti

28

Fr

28

28

S. i jul og nytår

On

29

29

Ma

29

To

30

30

1. s. i advent

Ti

30

Fr

31

On

31

 Tilbage Hjem