Kalender for skudårene:

636, 720, 804, 1000, 1084, 1168, 1252, 1336, 1532

1616, (År 1700 kun januar og februar), 1720

1872, 2024, 2176

Kalender10s

Januar

Februar

Marts

Ma

1

Nytår

To

1

Fr

1

Ti

2

Fr

2

Kyndelmisse

2

On

3

3

3

3. s. i fasten

To

4

4

Sexagesima

Ma

4

Fr

5

Ma

5

Ti

5

6

Hellig 3 konger

Ti

6

On

6

7

1. s. e. H3k.

On

7

To

7

Ma

8

To

8

Fr

8

Ti

9

Fr

9

9

40 Riddere

On

10

10

10

Midfaste

To

11

11

Fastelavn

Ma

11

Fr

12

Ma

12

Ti

12

13

Ti

13

Hvide tirsdag

On

13

14

2. s. e. H3k.

On

14

Aske onsdag

To

14

Ma

15

To

15

Fr

15

Ti

16

Fr

16

16

On

17

17

17

5. s. i fasten

To

18

18

1. s. i fasten

Ma

18

Fr

19

Ma

19

Ti

19

20

Ti

20

On

20

21

3. s. e. H3k.

On

21

Tamperdag

To

21

Ma

22

To

22

Peders stol

Fr

22

Ti

23

Fr

23

23

On

24

24

24

Palme søndag

To

25

25

2. s. i fasten

Ma

25

Mariæ bebudelse

Fr

26

Ma

26

Ti

26

27

Ti

27

On

27

28

Septuagesima

On

28

To

28

Skærtorsdag

Ma

29

To

29

Fr

29

Langfredag

Ti

30

30

On

31

31

Påskedag

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ma

1

2. påskedag

On

1

1

Ti

2

To

2

2

1. s. e. Trin.

On

3

Fr

3

Ma

3

To

4

4

Ti

4

Fr

5

5

5. s. e. påske

On

5

6

Ma

6

To

6

7

1. s. e. påske

Ti

7

Fr

7

Ma

8

On

8

8

Ti

9

To

9

Kr. Himmelfart

9

2. s. e. Trin.

On

10

Fr

10

Ma

10

To

11

11

Ti

11

Fr

12

12

6. s. e. påske

On

12

13

Ma

13

To

13

14

2. s. e. påske

Ti

14

Fr

14

Ma

15

On

15

15

Ti

16

Flyttedag

To

16

16

3. s. e. Trin.

On

17

Fr

17

Ma

17

To

18

18

Ti

18

Fr

19

19

Pinsedag

On

19

20

Ma

20

2. pinsedag

To

20

21

3. s. e. påske

Ti

21

Fr

21

Ma

22

On

22

Tamperdag

22

Ti

23

To

23

23

4. s. e. Trin.

On

24

Fr

24

Ma

24

Sct. Hans

To

25

25

Ti

25

Fr

26

Bededag

26

Trinitatis

On

26

27

Ma

27

To

27

Syv soverdag

28

4. s. e. påske

Ti

28

Fr

28

Ma

29

On

29

29

Ti

30

To

30

30

5. s. e. Trin.

Fr

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ma

1

To

1

1

14. s. e. Trin.

Ti

2

Mariæ besøgelse

Fr

2

Ma

2

On

3

3

Ti

3

To

4

4

10. s. e. Trin.

On

4

Fr

5

Ma

5

To

5

6

Ti

6

Fr

6

7

6. s. e. Trin.

On

7

7

Ma

8

To

8

8

15. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

9

Ma

9

On

10

10

Ti

10

To

11

11

11. s. e. Trin.

On

11

Fr

12

Ma

12

To

12

13

Ti

13

Fr

13

14

7. s. e. Trin.

On

14

14

Ma

15

To

15

15

16. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

16

Ma

16

On

17

17

Ti

17

To

18

18

12. s. e. Trin.

On

18

Tamperdag

Fr

19

Ma

19

To

19

20

Ti

20

Fr

20

21

8. s. e. Trin.

On

21

21

Ma

22

To

22

22

17. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

23

Ma

23

On

24

24

Ti

24

To

25

25

13. s. e. Trin.

On

25

Fr

26

Ma

26

To

26

27

Ti

27

Fr

27

28

9. s. e. Trin.

On

28

28

Ma

29

To

29

29

18.s.e.T., S. Michael

Ti

30

Fr

30

Ma

30

On

31

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ti

1

Fr

1

Alle Helgen

1

1. s. i advent

On

2

2

Ma

2

To

3

3

23. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

4

Ma

4

On

4

5

Ti

5

To

5

6

19. s. e. Trin.

On

6

Fr

6

Ma

7

To

7

7

Ti

8

Fr

8

8

2. s. i advent

On

9

9

Ma

9

To

10

10

24. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

11

Ma

11

Morten Bisp

On

11

12

Ti

12

To

12

13

20. s. e. Trin.

On

13

Fr

13

Ma

14

To

14

14

Ti

15

Flyttedag

Fr

15

15

3. s. i advent

On

16

16

Ma

16

To

17

17

25. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

18

Ma

18

On

18

Tamperdag

19

Ti

19

To

19

20

21. s. e. Trin.

On

20

Fr

20

Ma

21

To

21

21

Ti

22

Fr

22

22

4. s. i advent

On

23

23

Ma

23

To

24

24

26. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

25

Ma

25

On

25

Juledag

26

Ti

26

To

26

Sct. Stephan

27

22. s. e. Trin.

On

27

Fr

27

Ma

28

To

28

28

Ti

29

Fr

29

29

S. i jul og nytår

On

30

30

Ma

30

To

31

Ti

31

 Tilbage Hjem