Kalender for skudårene:

660, 744, 828, 1024, 1108, 1192, 1276, 1360, 1556

1640

1896, 2048

Kalender15s  

Januar

Februar

Marts

On

1

Nytår

1

1

2. s. i fasten

To

2

2

Septuagesima, Kyndelmisse

Ma

2

Fr

3

Ma

3

Ti

3

4

Ti

4

On

4

5

S. e. nytår

On

5

To

5

Ma

6

Hellig 3 konger

To

6

Fr

6

Ti

7

Fr

7

7

On

8

8

8

3. s. i fasten

To

9

9

Sexagesima

Ma

9

40 Riddere

Fr

10

Ma

10

Ti

10

11

Ti

11

On

11

12

1. s. e. H3k.

On

12

To

12

Ma

13

To

13

Fr

13

Ti

14

Fr

14

14

On

15

15

15

Midfaste

To

16

16

Fastelavn

Ma

16

Fr

17

Ma

17

Ti

17

18

Ti

18

Hvide tirsdag

On

18

19

2. s. e. H3k.

On

19

Aske onsdag

To

19

Ma

20

To

20

Fr

20

Ti

21

Fr

21

21

On

22

22

Peders stol

22

5. s. i fasten

To

23

23

1. s. i fasten

Ma

23

Fr

24

Ma

24

Ti

24

25

Ti

25

On

25

Mariæ bebudelse

26

3. s. e. H3k.

On

26

Tamperdag

To

26

Ma

27

To

27

Fr

27

Ti

28

Fr

28

28

On

29

29

29

Palme søndag

To

30

Ma

30

Fr

31

Ti

31

Tilbage

   

April

Maj

Juni

On

1

Fr

1

Bededag

Ma

1

To

2

Skærtorsdag

2

Ti

2

Fr

3

Langfredag

3

4. s. e. påske

On

3

4

Ma

4

To

4

Kr. Legemfart

5

Påskedag

Ti

5

Fr

5

Ma

6

2. påskedag

On

6

6

Ti

7

To

7

7

1. s. e. Trin.

On

8

Fr

8

Ma

8

To

9

9

Ti

9

Fr

10

10

5. s. e. påske

On

10

11

Ma

11

To

11

12

1. s. e. påske

Ti

12

Fr

12

Ma

13

On

13

13

Ti

14

To

14

Kr. Himmelfart

14

2. s. e. Trin.

On

15

Fr

15

Ma

15

To

16

16

Ti

16

Fr

17

17

6. s. e. påske

On

17

18

Ma

18

To

18

19

2. s. e. påske

Ti

19

Fr

19

Ma

20

On

20

20

Ti

21

Flyttedag

To

21

21

3. s. e. Trin.

On

22

Fr

22

Ma

22

To

23

23

Ti

23

Fr

24

24

Pinsedag

On

24

Sct. Hans

25

Ma

25

2. pinsedag

To

25

26

3. s. e. påske

Ti

26

Fr

26

Ma

27

On

27

Tamperdag

27

Syv soverdag

Ti

28

To

28

28

4. s. e. Trin.

On

29

Fr

29

Ma

29

To

30

30

Ti

30

31

Trinitatis

 Tilbage

   

Juli

August

September

On

1

1

Ti

1

To

2

Mariæ besøgelse

2

9. s. e. Trin.

On

2

Fr

3

Ma

3

To

3

4

Ti

4

Fr

4

5

5. s. e. Trin.

On

5

5

Ma

6

To

6

6

14. s. e. Trin.

Ti

7

Fr

7

Ma

7

On

8

8

Ti

8

To

9

9

10. s. e. Trin.

On

9

Fr

10

Ma

10

To

10

11

Ti

11

Fr

11

12

6. s. e. Trin.

On

12

12

Ma

13

To

13

13

15. s. e. Trin.

Ti

14

Fr

14

Ma

14

On

15

15

Ti

15

To

16

16

11. s. e. Trin.

On

16

Tamperdag

Fr

17

Ma

17

To

17

18

Ti

18

Fr

18

19

7. s. e. Trin.

On

19

19

Ma

20

To

20

20

16. s. e. Trin.

Ti

21

Fr

21

Ma

21

On

22

22

Ti

22

To

23

23

12. s. e. Trin.

On

23

Fr

24

Ma

24

To

24

25

Ti

25

Fr

25

26

8. s. e. Trin.

On

26

26

Ma

27

To

27

27

17. s. e. Trin.

Ti

28

Fr

28

Ma

28

On

29

29

Ti

29

Sct. Michael

To

30

30

13. s. e. Trin.

On

30

Fr

31

Ma

31

 Tilbage

   

Oktober

November

December

To

1

1

22.s.e.T., Alle Helgen

Ti

1

Fr

2

Ma

2

On

2

3

Ti

3

To

3

4

18. s. e. Trin.

On

4

Fr

4

Ma

5

To

5

5

Ti

6

Fr

6

6

2. s. i advent

On

7

7

Ma

7

To

8

8

23. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

9

Ma

9

On

9

10

Ti

10

To

10

11

19. s. e. Trin.

On

11

Morten Bisp

Fr

11

Ma

12

To

12

12

Ti

13

Fr

13

13

3. s. i advent

On

14

14

Ma

14

To

15

15

24. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

16

Ma

16

On

16

Tamperdag

17

Ti

17

To

17

18

20. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

19

To

19

19

Ti

20

Flyttedag

Fr

20

20

4. s. i advent

On

21

21

Ma

21

To

22

22

25. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

23

Ma

23

On

23

24

Ti

24

To

24

25

21. s. e. Trin.

On

25

Fr

25

Juledag

Ma

26

To

26

26

St. Stephan

Ti

27

Fr

27

27

S. i jul og nytår

On

28

28

Ma

28

To

29

29

1.s. i advent

Ti

29

Fr

30

Ma

30

On

30

31

To

31

 Tilbage Hjem