Kalender for skudårene:

624, 708, 792, 876, 1156, 1240, 1324, 1408

1688

1900, 2096

Kalender25s

Januar

Februar

Marts

1

Nytår

On

1

To

1

Ma

2

To

2

Kyndelmisse

Fr

2

Ti

3

Fr

3

3

On

4

4

4

1. s. i fasten

To

5

5

5. s. e. H3k.

Ma

5

Fr

6

Hellig 3 konger

Ma

6

Ti

6

7

Ti

7

On

7

Tamperdag

8

1. s. e. H3k.

On

8

To

8

Ma

9

To

9

Fr

9

40 Riddere

Ti

10

Fr

10

10

On

11

11

11

2. s. i fasten

To

12

12

Septuagesima

Ma

12

Fr

13

Ma

13

Ti

13

14

Ti

14

On

14

15

2. s. e. H3k.

On

15

To

15

Ma

16

To

16

Fr

16

Ti

17

Fr

17

17

On

18

18

18

3. s. i fasten

To

19

19

Sexagesima

Ma

19

Fr

20

Ma

20

Ti

20

21

Ti

21

On

21

22

3. s. e. H3k.

On

22

Peders stol

To

22

Ma

23

To

23

Fr

23

Ti

24

Fr

24

24

On

25

25

25

Midfaste, Mariæ bebudelse

To

26

26

Fastelavn

Ma

26

Fr

27

Ma

27

Ti

27

28

Ti

28

Hvide tirsdag

On

28

29

4. s. e. H3k.

On

29

Aske onsdag

To

29

Ma

30

Fr

30

Ti

31

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

1

5. s. i fasten

Ti

1

Fr

1

Ma

2

On

2

2

Ti

3

To

3

3

Pinsedag

On

4

Fr

4

Ma

4

2. pinsedag

To

5

5

Ti

5

Fr

6

6

3. s. e. påske

On

6

Tamperdag

7

Ma

7

To

7

8

Palme søndag

Ti

8

Fr

8

Ma

9

On

9

9

Ti

10

To

10

10

Trinitatis

On

11

Fr

11

Bededag

Ma

11

To

12

Skærtorsdag

12

Ti

12

Fr

13

Langfredag

13

4. s. e. påske

On

13

14

Ma

14

To

14

Kr. legemfart

15

Påskedag

Ti

15

Fr

15

Ma

16

2. påskedag

On

16

16

Ti

17

To

17

17

1. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

18

To

19

Flyttedag

19

Ti

19

Fr

20

20

5. s. e. påske

On

20

21

Ma

21

To

21

22

1. s. e. påske

Ti

22

Fr

22

Ma

23

On

23

23

Ti

24

To

24

Kr. Himmelfart

24

2. s. e. Trin., Sct. Hans

On

25

Fr

25

Ma

25

To

26

26

Ti

26

Fr

27

27

6. s. e. påske

On

27

Syv soverdag

28

Ma

28

To

28

29

2. s. e. påske

Ti

29

Fr

29

Ma

30

On

30

30

To

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

1

3. s. e. Trin.

On

1

1

Ma

2

Mariæ besøgelse

To

2

2

12. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

3

Ma

3

On

4

4

Ti

4

To

5

5

8. s. e. Trin.

On

5

Fr

6

Ma

6

To

6

7

Ti

7

Fr

7

8

4. s. e. Trin.

On

8

8

Ma

9

To

9

9

13. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

10

Ma

10

On

11

11

Ti

11

To

12

12

9. s. e. Trin.

On

12

Fr

13

Ma

13

To

13

14

Ti

14

Fr

14

15

5. s. e. Trin.

On

15

15

Ma

16

To

16

16

14. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

17

Ma

17

On

18

18

Ti

18

To

19

19

10. s. e. Trin.

On

19

Tamperdag

Fr

20

Ma

20

To

20

21

Ti

21

Fr

21

22

6. s. e. Trin.

On

22

22

Ma

23

To

23

23

15. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

24

Ma

24

On

25

25

Ti

25

To

26

26

11. s. e. Trin.

On

26

Fr

27

Ma

27

To

27

28

Ti

28

Fr

28

29

7. s. e. Trin.

On

29

29

Sct. Michael

Ma

30

To

30

30

16. s. e. Trin.

Ti

31

Fr

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ma

1

To

1

Alle Helgen

1

Ti

2

Fr

2

2

1. s. i advent

On

3

3

Ma

3

To

4

4

21. s. e. Trin.

Ti

4

Fr

5

Ma

5

On

5

6

Ti

6

To

6

7

17. s. e. Trin.

On

7

Fr

7

Ma

8

To

8

8

Ti

9

Fr

9

9

2. s. i advent

On

10

10

Ma

10

To

11

11

22. s. e. Trin., Morten Bisp

Ti

11

Fr

12

Ma

12

On

12

13

Ti

13

To

13

14

18. s. e. Trin.

On

14

Fr

14

Ma

15

To

15

15

Ti

16

Flyttedag

Fr

16

16

3. s. i advent

On

17

17

Ma

17

To

18

18

23. s. e. Trin.

Ti

18

Fr

19

Ma

19

On

19

Tamperdag

20

Ti

20

To

20

21

19. s. e. Trin.

On

21

Fr

21

Ma

22

To

22

22

Ti

23

Fr

23

23

4. s. i advent

On

24

24

Ma

24

To

25

25

24. s. e. Trin.

Ti

25

Juledag

Fr

26

Ma

26

On

26

Sct. Stephan

27

Ti

27

To

27

28

20. s. e. Trin.

On

28

Fr

28

Ma

29

To

29

29

Ti

30

Fr

30

30

S. i jul og nytår

On

31

Ma

31

 Tilbage Hjem