Kalender for skudårene:

648, 732, 816, 900, 1180, 1264, 1348, 1432

- -

1924

Kalender30s

Januar

Februar

Marts

Ti

1

Nytår

Fr

1

1

On

2

2

Kyndelmisse

2

Fastelavn

To

3

3

4. s. e. H3k.

Ma

3

Fr

4

Ma

4

Ti

4

Hvide tirsdag

5

Ti

5

On

5

Aske onsdag

6

Hellig 3 konger

On

6

To

6

Ma

7

To

7

Fr

7

Ti

8

Fr

8

8

On

9

9

9

1. s. i fasten, 40 Riddere

To

10

10

5. s. e. H3k.

Ma

10

Fr

11

Ma

11

Ti

11

12

Ti

12

On

12

Tamperdag

13

1. s. e. H3k.

On

13

To

13

Ma

14

To

14

Fr

14

Ti

15

Fr

15

15

On

16

16

16

2. s. i fasten

To

17

17

Septuagesima

Ma

17

Fr

18

Ma

18

Ti

18

19

Ti

19

On

19

20

2. s. e. H3k.

On

20

To

20

Ma

21

To

21

Fr

21

Ti

22

Fr

22

Peders stol

22

On

23

23

23

3. s. i fasten

To

24

24

Sexagesima

Ma

24

Fr

25

Ma

25

Ti

25

Mariæ bebudelse

26

Ti

26

On

26

27

3. s. e. H3k.

On

27

To

27

Ma

28

To

28

Fr

28

Ti

29

Fr

29

29

On

30

30

Midfaste

To

31

Ma

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ti

1

To

1

1

6. s. e. påske

On

2

Fr

2

Ma

2

To

3

3

Ti

3

Fr

4

4

2. s. e. påske

On

4

5

Ma

5

To

5

6

5. s. i fasten

Ti

6

Fr

6

Ma

7

On

7

7

Ti

8

To

8

8

Pinsedag

On

9

Fr

9

Ma

9

2. pinsedag

To

10

10

Ti

10

Fr

11

11

3. s. e. påske

On

11

Tamperdag

12

Ma

12

To

12

13

Palme søndag

Ti

13

Fr

13

Ma

14

On

14

14

Ti

15

To

15

15

Trinitatis

On

16

Fr

16

Bededag

Ma

16

To

17

Skærtorsdag

17

Ti

17

Fr

18

Langfredag

18

4. s. e. påske

On

18

19

Ma

19

To

19

Kr. legemfart

20

Påskedag

Ti

20

Fr

20

Ma

21

2. påskedag

On

21

21

Ti

22

To

22

22

1. s. e. Trin.

On

23

Fr

23

Ma

23

To

24

Flyttedag

24

Ti

24

Sct. Hans

Fr

25

25

5. s. e. påske

On

25

26

Ma

26

To

26

27

1. s. e. påske

Ti

27

Fr

27

Syv soverdag

Ma

28

On

28

28

Ti

29

To

29

Kr. Himmelfart

29

2. s. e. Trin.

On

30

Fr

30

Ma

30

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ti

1

Fr

1

Ma

1

On

2

Mariæ besøgelse

2

Ti

2

To

3

3

7. s. e. Trin.

On

3

Fr

4

Ma

4

To

4

5

Ti

5

Fr

5

6

3. s. e. Trin.

On

6

6

Ma

7

To

7

7

12. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

8

Ma

8

On

9

9

Ti

9

To

10

10

8. s. e. Trin.

On

10

Fr

11

Ma

11

To

11

12

Ti

12

Fr

12

13

4. s. e. Trin.

On

13

13

Ma

14

To

14

14

13. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

15

Ma

15

On

16

16

Ti

16

To

17

17

9. s. e. Trin.

On

17

Tamperdag

Fr

18

Ma

18

To

18

19

Ti

19

Fr

19

20

5. s. e. Trin.

On

20

20

Ma

21

To

21

21

14. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

22

Ma

22

On

23

23

Ti

23

To

24

24

10. s. e. Trin.

On

24

Fr

25

Ma

25

To

25

26

Ti

26

Fr

26

27

6. s. e. Trin.

On

27

27

Ma

28

To

28

28

15. s. e. Trin.

Ti

29

Fr

29

Ma

29

Sct. Michael

On

30

30

Ti

30

To

31

31

11. s. e. Trin.

 Tilbage

 

Oktober

November

December

On

1

1

Alle Helgen

Ma

1

To

2

2

20. s. e. Trin.

Ti

2

Fr

3

Ma

3

On

3

4

Ti

4

To

4

5

16. s. e. Trin.

On

5

Fr

5

Ma

6

To

6

6

Ti

7

Fr

7

7

2. s. i advent

On

8

8

Ma

8

To

9

9

21. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

10

Ma

10

On

10

11

Ti

11

Morten Bisp

To

11

12

17. s. e. Trin.

On

12

Fr

12

Ma

13

To

13

13

Ti

14

Fr

14

14

3. s. i advent

On

15

15

Ma

15

To

16

16

22. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

17

Ma

17

On

17

Tamperdag

18

Ti

18

To

18

19

18. s. e. Trin.

On

19

Fr

19

Ma

20

To

20

20

Ti

21

Flyttedag

Fr

21

21

4. s. i advent

On

22

22

Ma

22

To

23

23

23. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

24

Ma

24

On

24

25

Ti

25

To

25

Juledag

26

19. s. e. Trin.

On

26

Fr

26

Sct. Stephan

Ma

27

To

27

27

Ti

28

Fr

28

28

S. i jul og nytår

On

29

29

Ma

29

To

30

30

1. s. i advent

Ti

30

Fr

31

On

31

 Tilbage Hjem