Kalender for skudårene:

664, 748, 1112, 1196, 1280

1644

2052

Kalender31s

Januar

Februar

Marts

Ma

1

Nytår

To

1

Fr

1

Ti

2

Fr

2

Kyndelmisse

2

On

3

3

4. s. e. H3k.

3

Fastelavn

To

4

4

Ma

4

Fr

5

Ma

5

Ti

5

Hvide tirsdag

6

Hellig 3 konger

Ti

6

On

6

Aske onsdag

7

On

7

To

7

Ma

8

To

8

Fr

8

Ti

9

Fr

9

9

40 Riddere

On

10

10

10

1. s. i fasten

To

11

11

5. s. e. H3k.

Ma

11

Fr

12

Ma

12

Ti

12

13

Ti

13

On

13

Tamperdag

14

1. s. e. H3k.

On

14

To

14

Ma

15

To

15

Fr

15

Ti

16

Fr

16

16

On

17

17

17

2. s. i fasten

To

18

18

Septuagesima

Ma

18

Fr

19

Ma

19

Ti

19

20

Ti

20

On

20

21

2. s. e. H3k.

On

21

To

21

Ma

22

To

22

Peders stol

Fr

22

Ti

23

Fr

23

23

On

24

24

24

3. s. i fasten

To

25

25

Sexagesima

Ma

25

Mariæ bebudelse

Fr

26

Ma

26

Ti

26

27

Ti

27

On

27

28

3. s. e. H3k.

On

28

To

28

Ma

29

To

29

Fr

29

Ti

30

30

On

31

31

Midfaste

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ma

1

On

1

1

Ti

2

To

2

2

6. s. e. påske

On

3

Fr

3

Ma

3

To

4

4

Ti

4

Fr

5

5

2. s. e. påske

On

5

6

Ma

6

To

6

7

5. s. i fasten

Ti

7

Fr

7

Ma

8

On

8

8

Ti

9

To

9

9

Pinsedag

On

10

Fr

10

Ma

10

2. pinsedag

To

11

11

Ti

11

Fr

12

12

3. s. e. påske

On

12

Tamperdag

13

Ma

13

To

13

14

Palme søndag

Ti

14

Fr

14

Ma

15

On

15

15

Ti

16

To

16

16

Trinitatis

On

17

Fr

17

Bededag

Ma

17

To

18

Skærtorsdag

18

Ti

18

Fr

19

Langfredag

19

4. s. e. påske

On

19

20

Ma

20

To

20

21

Påskedag

Ti

21

Fr

21

Ma

22

2. påskedag

On

22

22

Ti

23

To

23

23

1. s. e. Trin.

On

24

Fr

24

Ma

24

Sct. Hans

To

25

Flyttedag

25

Ti

25

Fr

26

26

5. s. e. påske

On

26

27

Ma

27

To

27

Syv soverdag

28

1. s. e. påske

Ti

28

Fr

28

Ma

29

On

29

29

Ti

30

To

30

Kr. Himmelfart

30

2. s. e. Trin.

Fr

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ma

1

To

1

1

11. s. e. Trin.

Ti

2

Mariæ besøgelse

Fr

2

Ma

2

On

3

3

Ti

3

To

4

4

7. s. e. Trin.

On

4

Fr

5

Ma

5

To

5

6

Ti

6

Fr

6

7

3. s. e. Trin.

On

7

7

Ma

8

To

8

8

12. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

9

Ma

9

On

10

10

Ti

10

To

11

11

8. s. e. Trin.

On

11

Fr

12

Ma

12

To

12

13

Ti

13

Fr

13

14

4. s. e. Trin.

On

14

14

Ma

15

To

15

15

13. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

16

Ma

16

On

17

17

Ti

17

To

18

18

9. s. e. Trin.

On

18

Tamperdag

Fr

19

Ma

19

To

19

20

Ti

20

Fr

20

21

5. s. e. Trin.

On

21

21

Ma

22

To

22

22

14. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

23

Ma

23

On

24

24

Ti

24

To

25

25

10. s. e. Trin.

On

25

Fr

26

Ma

26

To

26

27

Ti

27

Fr

27

28

6. s. e. Trin.

On

28

28

Ma

29

To

29

29

15. s. e. Trin., Sct. Michael

Ti

30

Fr

30

Ma

30

On

31

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ti

1

Fr

1

Alle Helgen

1

1. s. i advent

On

2

2

Ma

2

To

3

3

20. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

4

Ma

4

On

4

5

Ti

5

To

5

6

16. s. e. Trin.

On

6

Fr

6

Ma

7

To

7

7

Ti

8

Fr

8

8

2. s. i advent

On

9

9

Ma

9

To

10

10

21. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

11

Ma

11

Morten Bisp

On

11

12

Ti

12

To

12

13

17. s. e. Trin.

On

13

Fr

13

Ma

14

To

14

14

Ti

15

Flyttedag

Fr

15

15

3. s. i advent

On

16

16

Ma

16

To

17

17

22. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

18

Ma

18

On

18

Tamperdag

19

Ti

19

To

19

20

18. s. e. Trin.

On

20

Fr

20

Ma

21

To

21

21

Ti

22

Fr

22

22

4. s. i advent

On

23

23

Ma

23

To

24

24

23. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

25

Ma

25

On

25

Juledag

26

Ti

26

To

26

Sct. Stephan

27

19. s. e. Trin.

On

27

Fr

27

Ma

28

To

28

28

Ti

29

Fr

29

29

S. i jul og nytår

On

30

30

Ma

30

To

31

Ti

31

 Tilbage Hjem